Veneto 2020 «Che garanzie per i servizi in montagna?»